pronatal banner
Naše webové stránky vyžadují pro svoji správnou činnost cookies. Dalším používáním těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas. Rozumím
Mammacentrum Zelený pruh
234 105 351
Online objednání
Poradna
Mammacentrum Zelený pruh
Roškotova 1717/2
140 44 Praha 4
Umístění v budově: 2. suterén
pondělí7.30–15.30
úterý7.30–15.30
středa7.30–15.30
čtvrtek7.30–16.30
pátek7.30–14.00
Mammacentrum Zelený pruh,
pracoviště Vysočany
234 105 555
Mammacentrum Zelený pruh
detašované pracoviště
Poliklinika Vysočany
Sokolovská 304
190 00 Praha 9
Umístění v budově: suterén
pondělí7.30–13.00
středa7.30–13.00

 

 

Rozvoj a modernizace pracoviště a změny v systému práce od 3. října 2016

Vážené klientky,

velmi si vážíme skutečnosti, že již po mnoho let s důvěrou chodíte na vyšetření do Mammacentra Zelený pruh, jednoho z největších pracovišť v České republice, zabývajících se jak prevencí, tak diagnostikou nádorů prsu. Díky velkému počtu vyšetřených žen, vysoké odborné úrovni a úzké spolupráci se špičkovým onkochirurgickým týmem se naše pracoviště řadí mezi přední centra v oboru mamární diagnostiky.

Naše pracoviště se snažíme stále rozvíjet a modernizovat, a proto od 3. 10. 2016 dojde k určitým změnám v systému naší práce.

Doposud bylo po provedení screeningové mamografie ihned prováděno čtení snímků a psaní výsledků dvěma lékaři a zpráva byla předána do rukou pacientky. Systém však výrazně časově zatěžoval jak pacientky, tak lékaře a vytvářel negativní tlak na atmosféru pracoviště. Abychom byli schopni i nadále zajistit vysoký standard naší péče při rostoucím počtu vyšetření, rozhodli jsme se pro kroky vedoucí k zefektivnění celého vyšetřovacího procesu.

Změna bude spočívat v tom, že pacientky budou po provedení preventivní (screeningové) mamografie odeslány radiologickou asistentkou domů a nebudou již muset na výsledek vyšetření čekat. Vlastní hodnocení mamografií bude probíhat až následně dvojím čtením specializovanými lékaři. V případě normálního nálezu bude výsledek vyšetření do 10 dnů odeslán indikujícímu lékaři.

V případě nejednoznačného výsledku vyšetření budou pacientky maximálně do 5 dnů telefonicky kontaktovány a v co nejkratším časovém termínu pozvány na doplňující vyšetření (doplňující mamografii, ultrazvuk, případně biopsii), která budou nutná k objasnění nálezu.

Nový systém práce zajišťuje klientkám výrazné zkrácení doby, strávené na našem pracovišti a současně umožňuje zvýšení kvality hodnocení vyšetření. Diagnostická vyšetření budou i nadále probíhat v nezměněném režimu.

Nám, odborníkům, se zlepší podmínky pro odbornou práci a umožní se tak rozšíření naší péče směrem k Vám.

Stejným způsobem fungují již po desítky let screeningová pracoviště v západních zemích s vysoce rozvinutými preventivními programy, stejně jako špičková pracoviště v ČR.

 

MUDr. Alena Bílková, Ph.D., vedoucí lékařka Mammacentra Zelený pruh

MUDr. Regina Šírová, vedoucí lékařka mamografických center skupiny MEDICON