3 otázky pro MUDr. Reginu Šírovou

V rámci MAMMACENTER MEDICON pracujete již 6 let. Změnil se za tuto dobu přístup pacientek? Jsou dnes ženy v oblasti prevence rakoviny prsu podle vás zodpovědnější?

Myslím, že se za poslední roky přístup pacientek v oblasti prevence mírně zlepšil, ale i nadále existují ženy, které preventivní mamografii odmítají podstupovat. Opakovaně se stává, že pacientka přichází s již pokročilým nádorovým procesem, který má klinické projevy, v horších případech již metastazuje. Je to pro mě nepochopitelné, neboť se všichni snažíme o maximální osvětu. Vysvětlujeme ženám, že benefit, který plyne z preventivních vyšetření, je obrovský. Dnes se ví, že díky screeningu se za poslední 3 dekády snížila úmrtnost žen na rakovinu prsu až o 40 %.

V porovnání s většinou západních zemí je účast žen ve screeningu v ČR nadále nízká i přesto, že máme hustší síť center napříč celou republikou, než je tomu na západ od nás. Pro představu, u nás se prevence účastní něco přes 60 % žen ve screeningové populaci oproti 80 % a více žen např. v UK, Irsku či skandinávských zemích.

MAMMACENTRA MEDICON patří do sítě Specializovaných Akreditovaných center pro provádění prevence nádoru prsu a poskytují komplexní péči o ženy s touto nemocí. V čem tato komplexnost spočívá?

Důležité je, co si má pacient představit pod výrazem Specializované Akreditované centrum. Jsme držiteli akreditace pro provádění screeningu na všech našich pracovištích, a to je spojeno s vysokou úrovní péče, která je u nás poskytována za pomoci nejmodernějších technologií, které jsou v dnešní době na světě dostupné. Jako jedno z mála pracovišť v ČR disponujeme mamografy s 3D technologií. Současně je u nás zajištěna vysoká odborná úroveň, a to jak zkušených lékařek, tak radiologických asistentek. 

Komplexní péče znamená, že v rámci našich pracovišť provádíme veškerou diagnostiku, která je potřebná k určení přesného typu a rozsahu nádorového postižení. Následně řešíme pacientky se zjištěným procesem v prsu v rámci multidisciplinárního týmu, kde rozhodujeme o nejvhodnějším terapeutickém postupu pro každou ženu individuálně. Všechny pacientky předáváme následně do péče našeho onkologického a chirurgického týmu.

Na internetu se šíří nejrůznější mýty o škodlivosti mamografie. Mnoho žen se obává negativních důsledků rentgenového záření, a proto na vyšetření nechodí. Jsou tyto obavy oprávněné?

Jedná se o nepodložené informace. Dávka záření na prs během provedení mamografie je v současnosti díky technologickému vývoji podstatně nižší, než tomu bylo na starších přístrojích. Mamografy, které používáme u nás, jsou v celosvětovém měřítku na špičkové úrovni, a tím i bezpečné. Pokud by existovaly nějaké skutečně validní studie, které by ukazovaly, že opakované provádění mamografie vede ke vzniku rakoviny prsu, nikdo by toto vyšetření plošně ve světě ani u nás neprováděl.

Stále se zřejmě málo ví, že tím, že jsme denně vystavováni například kosmickému záření, podstupujeme dávku záření daleko vyšší.

Já sama jsem se nikdy v zahraničí nesetkala s pacientkou, která by odmítala mamografii s odůvodněním, že je škodlivá. Naopak, během mého zahraničního angažmá se mi opakovaně stává, že si ženy pochvalují, jak se o ně stát stará, jakou úroveň prevence umožňuje a zajišťuje a velmi respektují nejen práci, ale i postoje zdravotnického personálu.

Nevím, čím to je, ale mám pocit, že někteří lidé u nás mají větší tendenci podléhat tzv.“fake news“ více, než tomu je na západ od nás. Domnívám se, že se jedná jak o pozůstatek komunistického režimu, tak o jeden z negativních důsledků internetu a sociálních sítí.

Skutečnost, že se dnes kdokoliv může veřejně vyjadřovat k čemukoliv, aniž o tom věděl něco hlubšího, vede k šíření dezinformací.  Tito lidé většinou nemají žádné vzdělaní, vztahující se k dané problematice. Z mého hlediska je to deprimující a škodlivé. Mám pocit, že čím více člověk ví, tím více pokory a respektu v sobě má a naopak. 

Objednat se na preventivní mamografické vyšetření

 
 
  
  
Znáte měsíc a rok předchozího vyšetření?  Ano           Ne


 
 

Odesláním zprávy berete na vědomí poučení uvedené v tomto souboru, kde se nachází souhlasy se zpracováním osobních údajů pro pracoviště:Budějovická, Vysočany a Benešov u Prahy str.1, Zahradní Město str. 2.

Jak nakládáme s osobními údaji si můžete přečíst zde Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prosíme vás

tento formulář slouží pouze pro objednání na preventivní mamografické vyšetření. Pro ostatní vyšetření využijte telefonický kontakt.

Preventivní mamografické vyšetření, které je hrazené ze zdravotního pojištění, je možné absolvovat od 45 let, a to každé dva roky (ani o den dříve). Klientky pojišťovny OZP mají mamografický screening hrazený pojišťovnou od 40 let věku.

Mamografické vyšetření pro samoplátkyně od 40 – 44 let.

Při nálezu bulky či jiném problému je třeba přijít se žádankou od svého praktického lékaře nebo gynekologa.

Využíváme soubory Cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies ke shromažďování a analýze informací o výkonu a Vašem používání těchto webových stránek. Kliknutím na „Spravovat cookies“ ve spodní části stránek máte možnost kdykoliv své nastavení cookies změnit. Více informací získáte na stránce Zpracování cookies.