Prevence karcinomu prsu

Podle statistických údajů je rakovina prsu nejčastějším zhoubným nádorovým onemocněním u žen. Ročně je v České republice zjištěno 7 000 - 8 000 nových případů. Toto číslo tvoří 18 % ze všech zhoubných nádorů u žen. Rakovinou prsu však mohou onemocnět i muži. Ti tvoří asi 1 % z celkového množství případů rakoviny prsu.

Každá žena může sama přispět svým přístupem ke snížení rizika vzniku nádoru prsu, či případně k zachycení nádoru v časném stádiu, kdy je nejvyšší pravděpodobnost úplného vyléčení.

Nejvýznamnější v prevenci je v současnosti mamografický screening, dále pak samovyšetření prsů a v neposlední řadě dodržování zásad zdravé životosprávy.

 

Mamografický screenning

Již v roce 2002 byl v České republice oficiálně zahájen bezplatný program mamografického screeningu, v rámci kterého má každá žena od 45 let věku jednou za 2 roky nárok na mamografické vyšetření prsů. 

Cílem tohoto programu je zachycení onemocnění u rizikových skupin v co nejčasnějším stádiu, s největší nadějí na úspěšné vyléčení. V roce 2016 bylo pokryto screeningem cca 60 % populace žen ve věku od 45 let, přičemž úspěšnost programu každoročně roste. Díky tomu v posledních letech sledujeme velmi pozitivní trend záchytu časnějších stádií onemocnění, a i díky pravidelným vyšetřením (a díky tomu i včasné léčbě) umírá na toto zhoubné onemocnění o 30 % méně žen než v minulosti!

Mamografický screening je rentgenové vyšetření prsu, kterým lze odhalit počínající zhoubný nádor prsu i u žen, které nemají dosud žádné problémy. Vyšetření v tomto rozsahu hradí zdravotní pojišťovny a provádějí je akreditovaná screeningová pracoviště. Jedněmi z největších takových akreditovaných pracovišť v České republice jsou právě Mammacentra skupiny MEDICON.

K mamografickému vyšetření je potřeba pouze žádanka, kterou vystaví praktický lékař či gynekolog.

O vyšetření mamografem se často šíří mýty, které brání některým ženám jej podstoupit. Tohoto vyšetření však není třeba se v žádném případě bát. Žena při něm dostane zcela minimální dávku rentgenového záření, která odpovídá množství záření, které dostane každý z nás z přírodních zdrojů za cca 10 dnů! Nutno říci, že vyšetření na mamografu u žen nad 40 let nenahradí ani samovyšetření prsů a ani ultrazvukové vyšetření. To je vhodné spíš u mladších žen s aktivní mléčnou žlázou, která je lépe zobrazitelná na ultrazvuku. Ultrazvukové vyšetření pak u žen nad 40 let může být vhodným doplňujícím prostředkem k mamografu, nelze ho jím však nahradit.

Samovyšetření prsů

Samovyšetření prsů má nezastupitelnou roli v prevenci rakoviny prsu. Každá žena by jej měla již od mládí pravidelně provádět. Tím, že zná svoje tělo, může leckdy odhalit změny v prsech včas, v době, kdy je lze včas diagnostikovat a účinně léčit. Vyšetření prsů není nic náročného a zvládne ho opravdu každá žena. Obtížnější je však vydržet, a provádět jej pravidelně. Nejvhodnější je kombinovat pravidelné samovyšetření prsů s vyšetřením na mamografu ve dvouletém intervalu. Tím se žena stává aktivním účastníkem péče o své zdraví. Vedle přínosu v péči o prsy může mít ještě dobrý pocit z toho, že udělá maximum pro své zdraví.

Souhrn základních principů samovyšetření:

Zásady zdravé životosprávy

Každá žena může pro prevenci rakoviny (nejen) prsu udělat i to, že se bude snažit dodržovat zásady vhodné životosprávy. Udává se, že správným životním stylem by bylo možné zabránit vzniku až 35 % zhoubných nádorů včetně rakoviny prsu. Rizikovými faktory jsou především obezita, vysoká konzumace alkoholu, nedostatek pohybu a nedostatek odpočinku spojený s poruchami spánku.

V poslední době se bohužel ukazuje, že jedním z nejvýznamnějších rizikových faktorů pro vznik nádorů je především chronický stres. Nejčastější příčinou chronického stresu není však pouze vysoké pracovní nasazení, ale hlavně důsledky, které s sebou nese současná „hektická“ doba – trvalá nespokojenost s vlastním životem, obava z ekonomických obtíží, obava ze ztráty zaměstnání, nespokojenost v partnerských vztazích. Tento trvalý podvědomý stres způsobuje v kombinaci s dalšími faktory oslabení imunitního systému, který pak selže v rozpoznání počínajícího nádorového onemocnění a není schopný zabránit jeho rozvoji. O to důležitější je pak kompenzovat tento stres dostatečnou fyzickou aktivitou, dostatečným odpočinkem a pozitivními zážitky. A to je v rukou každého z nás – právě v této oblasti můžeme sami pro sebe udělat v prevenci rakoviny prsu nejvíce.

Vyvažme své pracovní nasazení dostatkem pohybu v nyní krásné podzimní přírodě, užívejme si v kuchyni plody letošního úrodného roku, užívejme si lokální produkty, které jsou pro náš organizmus nejpřirozenější. A v neposlední řadě najděme si čas na sebe a travme co nejvíce času aktivitami s našimi nejbližšími – to vše můžeme my sami udělat pro prevenci vzniku rakoviny prsu.

Autor: MUDr. Karolína Hovorková, Onkocentrum

 

Objednat se na preventivní mamografické vyšetření

 
 
  
  
Znáte měsíc a rok předchozího vyšetření?  Ano           Ne


 
 

Odesláním zprávy berete na vědomí poučení uvedené v tomto souboru, kde se nachází souhlasy se zpracováním osobních údajů pro pracoviště:Budějovická, Vysočany a Benešov u Prahy str.1, Zahradní Město str. 2.

Jak nakládáme s osobními údaji si můžete přečíst zde Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prosíme vás

tento formulář slouží pouze pro objednání na preventivní mamografické vyšetření. Pro ostatní vyšetření využijte telefonický kontakt.

Preventivní mamografické vyšetření, které je hrazené ze zdravotního pojištění, je možné absolvovat od 45 let, a to každé dva roky (ani o den dříve). Klientky pojišťovny OZP mají mamografický screening hrazený pojišťovnou od 40 let věku.

Mamografické vyšetření pro samoplátkyně od 40 – 44 let.

Při nálezu bulky či jiném problému je třeba přijít se žádankou od svého praktického lékaře nebo gynekologa.

Využíváme soubory Cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies ke shromažďování a analýze informací o výkonu a Vašem používání těchto webových stránek. Kliknutím na „Spravovat cookies“ ve spodní části stránek máte možnost kdykoliv své nastavení cookies změnit. Více informací získáte na stránce Zpracování cookies.