Bioptické vyšetření prsu

Při výskytu podezřelého nálezu v prsu provádíme v našem MAMMACENTRU bioptické vyšetření. Podezřelé ložisko se snažíme biopticky vyšetřit v co nejkratším možném termínu. Po provedení biopsie odebraný vzorek zhodnotí v laboratoři, kde určí jeho histologické složení a další biologické vlastnosti. Podle všech výsledků se stanoví, zda se jedná o závažné či nezávažné ložisko.

Zajišťujeme několik typů bioptických odběrů. Typ biopsie volíme podle patologického nálezu v prsu.

Nejběžnějším typem bioptického vyšetření je core-cut biopsie (CCB). Nejčastěji vzorky odebíráme pod ultrazvukovou kontrolou (z volné ruky), méně často pod mamografickou kontrolou (stereotaktická biopsie).

Dále jako jedno z mála pracovišť v České republice provádíme speciální bioptická vyšetření, při kterých se při odběru tkáně využívá podtlakový odběr (vakuum). Provádíme ho buď pod mamografickou kontrolou - stereotaktická vakuová biopsie (mamotomie neboli SVAB) nebo pod ultrazvukovou kontrolou - ultrazvuková vakuová biopsie (UVAB).

Stereotaktická vakuová biopsie (mamotomie neboli SVAB) je speciální bioptická metoda, kterou na našem pracovišti provádíme k ověření prsních lézí zejména s mikrokalcifikacemi (usazeninami vápníku), které mohou být příznakem závažného onemocnění prsu. Odebíráme při ní pod tlakem silnější válečky tkáně z podezřelého okrsku pod mamografickou kontrolou se stereotaktickým zaměřením.

Z odebraných válečků z jakéhokoliv typu biopsie se po histologickém vyšetření dá s velkou přesností určit, zda se jedná o zhoubné nebo nezhoubné onemocnění prsu a podle toho přesně stanovit léčbu.

Rutinně provádíme také tenkojehlové biopsie (FNB). Patří sem punkční biopsie, která se aplikuje jako léčebná punkce cyst a kolekcí tekutin. Další možností je diagnostická punkce nejasných ložisek, která jsou uložena v hůře přístupném místě, kde není core-cut biopsie vhodná. Po rozboru v laboratoři pak máme k dispozici cytologické vyšetření, které nám sice přinese méně informací nežli histologické vyšetření, ale i tak lze zjistit, zda je nález závažný či nikoliv.

U pacientek před operační léčbou značíme nádory v prsu k jejich snadnější identifikaci buď uhlíkem, lokalizačními klipy nebo drátkem. Chirurg tak během operace prsu dokáže patologické ložisko snadno nalézt.

 

Níže najdete základní informace o prováděných intervenčních vyšetřeních:

Informace pro pacientky před BIOPSIÍ

Informace pro pacientky před DUKTOGRAFIÍ

Žena, která ví, co ji čeká, snáší bioptický výkon mnohem lépe nežli žena nepoučená. Proto lékařka ženu informuje o průběhu vyšetření a následných krocích během biopsie a pomáhá jí tak projít celým zákrokem bez úzkosti a v maximálním pohodlí.

Pokud je výsledek bioptického vyšetření pozitivní a prokáže se zhoubný nádor prsu, pacientku o tomto závažném stavu následně informujeme a předáme ji v případě jejího zájmu do péče spolupracujícího pracoviště Onkocentrum Budějovická či na onkologické pracoviště dle její volby.

 

Objednat se na preventivní mamografické vyšetření

 
 
  
  
Znáte měsíc a rok předchozího vyšetření?  Ano           Ne


 
 

Odesláním zprávy berete na vědomí poučení uvedené v tomto souboru, kde se nachází souhlasy se zpracováním osobních údajů pro pracoviště:Budějovická, Vysočany a Benešov u Prahy str.1, Zahradní Město str. 2.

Jak nakládáme s osobními údaji si můžete přečíst zde Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prosíme vás

tento formulář slouží pouze pro objednání na preventivní mamografické vyšetření. Pro ostatní vyšetření využijte telefonický kontakt.

Preventivní mamografické vyšetření, které je hrazené ze zdravotního pojištění, je možné absolvovat od 45 let, a to každé dva roky (ani o den dříve). Klientky pojišťovny OZP mají mamografický screening hrazený pojišťovnou od 40 let věku.

Mamografické vyšetření pro samoplátkyně od 40 – 44 let.

Při nálezu bulky či jiném problému je třeba přijít se žádankou od svého praktického lékaře nebo gynekologa.

Využíváme soubory Cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies ke shromažďování a analýze informací o výkonu a Vašem používání těchto webových stránek. Kliknutím na „Spravovat cookies“ ve spodní části stránek máte možnost kdykoliv své nastavení cookies změnit. Více informací získáte na stránce Zpracování cookies.